Инновационные
бескартриджные водоочистители
+38 068 775 17 00
+38 099 075 24 66
+38 093 220 05 39
Главная Воду нужно чистить. Как? зачем?

Требования к качеству питьевой воды в Украине

Требования к качеству питьевой воды в Украине
        

Качество питьевой воды в Украине регламентируется государственными санитарными правилами и  нормами «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком» ( выдержки из текста с необходимыми для ознакомления нормами приведены с сайта Верховной Рады Украины ).

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      12.05.2010  N 400

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України
                                      1 липня 2010 р.
                                      за N 452/17747
 

               ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА 
                "Гігієнічні вимоги до води питної,
               призначеної для споживання людиною"
                      (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
                                           охорони здоров'я
        N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }

 

                      I. Загальні положення 

     1.1. Державні  санітарні  норми та правила "Гігієнічні вимоги 
до води  питної,  призначеної  для  споживання  людиною"  (ДСанПіН
2.2.4-171-10) (далі  -  Санітарні норми) обов'язкові для виконання
органами    виконавчої    влади,     місцевого     самоврядування,
підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від  форми
власності  та  підпорядкування,  діяльність   яких   пов'язана   з
проектуванням,   будівництвом   та  експлуатацією  систем  питного
водопостачання,  виробництвом та обігом  питних  вод,  наглядом  і
контролем   у   сфері   питного   водопостачання   населення,   та
громадянами.

 

 


                                      Додаток 1
                                      до Державних санітарних норм
                                      та правил "Гігієнічні вимоги
                                      до води питної, призначеної
                                      для споживання людиною"
                                      (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
 

                            ПОКАЗНИКИ 
                 епідемічної безпеки питної води
 

------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування |  Одиниці  |       Нормативи для питної води       | Методики |
|з/п|  показників   |  виміру   |---------------------------------------|визначення|
|   |               |           |водопровідної,|з колодязів | фасованої |згідно з  |
|   |               |           |  з пунктів   |та каптажів |           |додатком 5|
|   |               |           |  розливу та  |   джерел   |           |          |
|   |               |           |    бюветів   |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 1 |       2       |    3      |      4       |      5     |     6     |    7     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          1. Мікробіологічні показники                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Загальне       |КУО/куб.см |<= 100        |не          |<= 20      |пп. 48, 57|
|   |мікробне       |           |(<= 50)**     |визначається|           |          |
|   |число при      |           |              |            |           |          |
|   |t 37 град.C -  |           |              |            |           |          |
|   |24 год*        |           |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------|          |
| 2 |Загальне       |КУО/куб.см |не            |не          |<= 100     |          |
|   |мікробне       |           |визначається  |визначається|           |          |
|   |число при      |           |              |            |           |          |
|   |t 22 град.C -  |           |              |            |           |          |
|   |72 год         |           |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 3 |Загальні       | КУО/      |відсутність   |<= 1        |відсутність|пп. 48, 56|
|   |коліформи***   |100 куб.см |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 4 |E.coli***      | КУО/      |відсутність   |відсутність |відсутність|пп. 48, 56|
|   |               |100 куб.см |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 5 |Ентерококи***  | КУО/      |відсутність   |не          |відсутність|п. 58     |
|   |               |100 куб.см |              |визначається|           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 6 |Синьогнійна    | КУО/      |не            |не          |відсутність|п. 52     |
|   |паличка        |100 куб.см |визначається  |визначається|           |          |
|   |(Pseudomonas   |           |              |            |           |          |
|   |aeruginosa)    |           |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 7 |Патогенні      |наявність  |відсутність   |відсутність |відсутність|п. 48     |
|   |ентеробактерії |в 1 куб.дм |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 8 |Коліфаги****   |БУО/куб.дм |відсутність   |відсутність |відсутність|п. 48     |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
| 9 |Ентеровіруси,  |наявність  |відсутність   |відсутність |відсутність|п. 47     |
|   |аденовіруси,   |в 10 куб.дм|              |            |           |          |
|   |антигени       |           |              |            |           |          |
|   |ротавірусів,   |           |              |            |           |          |
|   |реовірусів,    |           |              |            |           |          |
|   |вірусу         |           |              |            |           |          |
|   |гепатиту А та  |           |              |            |           |          |
|   |інші           |           |              |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          2. Паразитологічні показники                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|10 |Патогенні      |клітини,   |відсутність   |відсутність |відсутність|п. 49     |
|   |кишкові        |цисти в    |              |            |           |          |
|   |найпростіші:   |50 куб.дм  |              |            |           |          |
|   |ооцисти        |           |              |            |           |          |
|   |криптоспоридій,|           |              |            |           |          |
|   |ізоспор, цисти |           |              |            |           |          |
|   |лямблій,       |           |              |            |           |          |
|   |дизентерійних  |           |              |            |           |          |
|   |амеб,          |           |              |            |           |          |
|   |балантидія     |           |              |            |           |          |
|   |кишкового та   |           |              |            |           |          |
|   |інші           |           |              |            |           |          |
|---+---------------+-----------+--------------+------------+-----------+----------|
|11 |Кишкові        |клітини,   |відсутність   |відсутність |відсутність|п. 49     |
|   |гельмінти      |  яйця,    |              |            |           |          |
|   |               | личинки   |              |            |           |          |
|   |               |в 50 куб.дм|              |            |           |          |
------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------
     * Для 95%  проб води,  відібраних з водопровідної мережі,  що 
досліджувались протягом року.
     ** Через  10  років  з  часу  набрання  чинності  Санітарними 
нормами.
     *** Для 98%  проб води, відібраних з водопровідної мережі, що 
досліджувались протягом року.
     **** Визначають  додатково  у  питній  воді   з   поверхневих 
вододжерел  у місцях її надходження з очисних споруд в розподільну
мережу, а також в ґрунтових водах.

     Примітка. Дослідження питної води з поверхневих вододжерел чи 
ґрунтової  води  за  показниками,  передбаченими  пунктами 7 та 9,
проводяться у разі виявлення в двох послідовно  відібраних  пробах
води загальних коліформ,  E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 3,
4,  5 та 8), а дослідження питної води з підземних артезіанських і
міжшарових    безнапірних   водоносних   шарів   за   показниками,
передбаченими пп.  7,  8 та 9, проводяться у разі виявлення в двох
послідовно  відібраних  пробах води загальних коліформ,  E.coli чи
ентерококів (пп.  3,  4,  5).  При цьому дослідження води на вміст
збудників інфекційних хвороб вірусної етіології проводяться у разі
виявлення  в  її  пробах   коліфагів,   а   на   вміст   збудників
бактеріальної  етіології  - у разі виявлення в її пробах загальних
коліформ,  E.coli  чи  ентерококів.  Загальні коліформи, E.coli та
ентерококи досліджуються в трьох об'ємах по 100 куб.см.

{  Додаток  1  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
 

                                      Додаток 2 
                                      до Державних санітарних норм
                                      та правил "Гігієнічні вимоги
                                      до води питної, призначеної
                                      для споживання людиною"
                                      (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

                                                         Таблиця 1 
 

                   САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
                безпечності та якості питної води
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування |Одиниці виміру|          Нормативи для питної води         | Методики |
|з/п|  показників   |              |--------------------------------------------|визначення|
|   |               |              |водопровідної|з колодязів |    фасованої,   |згідно з  |
|   |               |              |             |та каптажів |з пунктів розливу|додатком 5|
|   |               |              |             |   джерел   |    та бюветів   |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 1 |       2       |      3       |      4      |      5     |        6        |    7     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                1. Органолептичні показники                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Запах:         |     бали     |             |            |           4     |пп. 2, 31 |
|   |при t 20 град.C|              |    <= 2     |   <= 3     |   <= 0 (2)      |          |
|   |               |              |             |            |           4     |          |
|   |при t 60 град.C|              |    <= 2     |   <= 3     |   <= 1 (2)      |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 2 |Забарвленість  |   градуси    |           1 |            |             4   |          |
|   |               |              | <= 20 (35)  |   <= 35    |   <= 10 (20)    |пп. 2, 39 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |нефелометрична|            1|            |             4   |          |
| 3 |Каламутність   |   одиниця    |<= 1,0 (3,5) |   <= 3,5   | <= 0,5 (1,0)    |пп. 2, 38 |
|   |               |каламутності  |            1|            |                 |          |
|   |               |(1 НОК = 0,58 |<= 2,6 (3,5) |            |                 |          |
|   |               |мг/куб.дм)    |- для        |            |                 |          |
|   |               |              |підземного   |            |                 |          |
|   |               |              |вододжерела  |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 4 |Смак та присмак|     бали     |    <= 2     |   <= 3     |           4     |п. 2      |
|   |               |              |             |            |   <= 0 (2)      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                2. Фізико-хімічні показники                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                а) неорганічні компоненти                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Водневий       |  одиниці pH  |  6,5 - 8,5  | 6,5 - 8,5  |    6,5 - 8,5    |п. 28     |
|   |показник       |              |             |            |           5     |          |
|   |               |              |             |            |   (>= 4,5)      |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 6 |Діоксид вуглецю|      %       |      не     |     не     | 0,2 - 0,3 - для |п. 23     |
|   |               |              |визначається |визначається| слабогазованої  |          |
|   |               |              |             |            |0,31 - 0,4 - для |          |
|   |               |              |             |            |середньогазованої|          |
|   |               |              |             |            |> 0,4 - для      |          |
|   |               |              |             |            |сильногазованої  |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |              |            1|            |                 |          |
| 7 |Залізо загальне|    мг/куб.дм |<= 0,2 (1,0) |   <= 1,0   |     <= 0,2      |пп. 3, 33,|
|   |               |              |             |            |                 |64        |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 8 |Загальна       | ммоль/куб.дм |<= 7,0       |  <= 10,0   |     <= 7,0      |п. 4      |
|   |жорсткість     |              |      1      |            |                 |          |
|   |               |              |(10,0)       |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
| 9 |Загальна       | ммоль/куб.дм |      не     |     не     |     <= 6,5      |п. 41     |
|   |лужність       |              |визначається |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|10 |Йод            |  мкг/куб.дм  |      не     |     не     |     <= 50       |п. 43     |
|   |               |              |визначається |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|11 |Кальцій        |   мг/куб.дм  |      не     |     не     |     <= 130      |п. 45     |
|   |               |              |визначається |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|12 |Магній         |   мг/куб.дм  |      не     |     не     |     <= 80       |п. 45     |
|   |               |              |визначається |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |              |            1|            |                 |          |
|13 |Марганець      |   мг/куб.дм  |<=0,05 (0,5) |   <= 0,5   |     <= 0,05     |пп. 11, 64|
|   |               |              |             |            |                 |          |
|   |               |              |             |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|14 |Мідь           |   мг/куб.дм  |   <= 1,0    |     не     |     <= 1,0      |пп. 9, 64 |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|15 |Поліфосфати    |   мг/куб.дм  |   <= 3,5    |     не     |             4   |п. 19     |
|   |       3-      |              |             |визначається| <= 0,6 (3,5)    |          |
|   |(за PO   )     |              |             |            |                 |          |
|   |      4        |              |             |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|16 |Сульфати       |   мг/куб.дм  |            1|  <= 500    |     <= 250      |п. 10     |
|   |               |              |<= 250 (500) |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|17 |Сухий залишок  |   мг/куб.дм  |  <= 1000    |  <= 1500   |    <= 1000      |п. 12     |
|   |               |              |      1      |            |                 |          |
|   |               |              |(1500)       |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|18 |Хлор залишковий|   мг/куб.дм  |   <= 0,5    |   <= 0,5   |      < 0,05     |п. 14     |
|   |вільний        |              |             |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |              |            1|            |                 |          |
|19 |Хлориди        |   мг/куб.дм  |<= 250 (350) |  <= 350    |     <= 250      |пп. 7, 44 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|20 |Цинк           |   мг/куб.дм  |   <= 1,0    |     не     |     <= 1,0      |пп. 15, 64|
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  б) органічні компоненти                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |Хлор залишковий|   мг/куб.дм  |   <= 1,2    |   <= 1,2   |      < 0,05     |п. 14     |
|   |зв'язаний      |              |             |            |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          3. Санітарно-токсикологічні показники                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                а) неорганічні компоненти                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|22 |Алюміній**     |   мг/куб.дм  |  <= 0,20    |     не     |     <= 0,1      |п. 13     |
|   |               |              |      2      |визначається|                 |          |
|   |               |              |(0,50)       |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |              |            1|            |            1, 4 |          |
|23 |Амоній         |   мг/куб.дм  |<= 0,5 (2,6) |  <= 2,6    | <= 0,1 (1,2)    |пп. 6, 37 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|24 |Діоксид хлору  |   мг/куб.дм  |   >= 0,1    |     не     | не визначається |п. 54     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|25 |Кадмій**       |   мг/куб.дм  |  <= 0,001   |     не     |    <= 0,001     |п. 45     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|26 |Кремній**      |   мг/куб.дм  |   <= 10     |     не     |     <= 10       |п. 26     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|27 |Миш'як**       |   мг/куб.дм  |  <= 0,01    |     не     |    <= 0,01      |пп. 5, 66 |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|28 |Молібден**     |   мг/куб.дм  |  <= 0,07    |     не     |    <= 0,07      |п. 18     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|29 |Натрій**       |   мг/куб.дм  |   <= 200    |     не     |     <= 200      |п. 45     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|30 |Нітрати (по    |   мг/куб.дм  |   <= 50,0   |  <= 50,0   |             4   |пп. 6, 20 |
|   |NO )           |              |             |            |   <= 10 (50)    |          |
|   |  3            |              |             |            |                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|   |               |              |            3|            |             7   |          |
|31 |Нітрити**      |   мг/куб.дм  |<= 0,5 (0,1) |   <= 3,3   | <= 0,5 (0,1)    |пп. 6, 36 |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|32 |Озон залишковий|   мг/куб.дм  |  0,1 - 0,3  |     не     | не визначається |п. 17     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|33 |Ртуть*         |   мг/куб.дм  | <= 0,0005   |     не     |   <= 0,0005     |пп. 27, 60|
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|34 |Свинець**      |   мг/куб.дм  |  <= 0,010   |     не     |    <= 0,010     |п. 15     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|35 |Срібло**       |   мг/куб.дм  |     не      |     не     |    <= 0,025     |п. 15     |
|   |               |              |визначається |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|36 |Фториди**      |   мг/куб.дм  |     для     |  <= 1,5    |          6      |п. 8      |
|   |               |              | кліматичних |            |    <= 1,5       |          |
|   |               |              |    зон:     |            | для кліматичних |          |
|   |               |              |  IV <= 0,7  |            |      зон:       |          |
|   |               |              | III <= 1,2  |            |    IV <= 0,7    |          |
|   |               |              | II <= 1,5   |            |   III <= 1,2    |          |
|   |               |              |             |            |    II <= 1,5    |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|37 |Хлорити        |   мг/куб.дм  |   <= 0,2    |     не     | не визначається |п. 44     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  б) органічні компоненти                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|38 |Поліакриламід**|   мг/куб.дм  |   <= 2,0    |     не     |      < 0,2      |п. 22     |
|   |залишковий     |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|39 |Формальдегід** |   мг/куб.дм  |  <= 0,05    |     не     |    <= 0,05      |п. 51     |
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|---+---------------+--------------+-------------+------------+-----------------+----------|
|40 |Хлороформ**    |   мкг/куб.дм |      -      |     не     |      <= 6       |пп. 42, 50|
|   |               |              |             |визначається|                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 в) інтегральний показник                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|41 |Перманганатна  |   мг/куб.дм  |      -      |   <= 5,0   |             4   |п. 24     |
|   |окиснюваність  |              |             |            | <= 2,0 (5,0)    |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------
     1 Норматив,  зазначений  у дужках, має право  використовувати 
підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих
випадках,   пов'язаних   з   особливими   природними   умовами  та
технологією  підготовки питної води, що не дозволяє довести якість
питної   води  до  жорсткішого  нормативу,  про  що  повинно  бути
зазначено  у  технологічному  регламенті  або  іншому  документі з
описом технологічного процесу виробництва питної води.
     2 Норматив,  зазначений у дужках,  установлюється для  питної 
води, обробленої реагентами, що містять алюміній.
     3 Норматив,   зазначений   у   дужках,   установлюється   для 
обробленої  питної  води,  крім  обробленої  методом  хлорування з
преамонізацією.
     4 Норматив,  зазначений у дужках,  установлюється для  питної 
води  фасованої  газованої,  питної  води  з  пунктів  розливу  та
бюветів.
     5 pH для газованої питної води.
     6 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. 
Для   питної   води   з   пунктів   розливу  та  бюветів  норматив
встановлюється за кліматичними зонами.
     7 Норматив,   зазначений   у   дужках,   установлюється   для 
негазованої питної води.

--------------
     * Речовини I класу небезпеки.
     ** Речовини II класу небезпеки. 

     Примітки:
     1. У водопровідній питній воді визначаються:
     хлороформ - якщо питна вода з поверхневих вододжерел;
     хлор залишковий вільний та зв'язаний, озон, поліакриламід - у 
разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;
     формальдегід -    у    разі   озонування   води   в   процесі 
водопідготовки;
     діоксид хлору  та  хлорити  -  у  разі обробки води діоксидом 
хлору в процесі водопідготовки.
     2. У  питній  воді  фасованій,  з  пунктів розливу та бюветів 
визначаються:
     хлороформ та хлор залишковий - якщо вода хлорується в процесі 
водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;
     формальдегід -    у    разі   озонування   води   в   процесі 
водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;
     срібло та  діоксид  вуглецю  -  у разі застосування в процесі 
водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;
     поліакриламід -  у разі використання в процесі водопідготовки 
водопровідної  питної  води   з   поверхневого   джерела   питного
водопостачання.

                                                         Таблиця 2 

                   САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
                безпечності та якості питної води

-----------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   | Одиниці  |      Нормативи для питної води      | Методики |
|з/п|   показників    | виміру   |-------------------------------------|визначення|
|   |                 |          |водопровідної|з колодязів |фасованої,| згідно з |
|   |                 |          |             |та каптажів |з пунктів |додатком 5|
|   |                 |          |             |джерел      |розливу та|          |
|   |                 |          |             |            |бюветів   |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 1 |        2        |   3      |      4      |      5     |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                          1. Фізико-хімічні показники                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             органічні компоненти                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Нафтопродукти    |мг/куб.дм |  <= 0,1     |не          |  < 0,01  |п. 1      |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 2 |Поверхнево       |мг/куб.дм |   <= 0,5    |не          |  < 0,05  |п. 59     |
|   |активні речовини |          |             |визначається|          |          |
|   |аніонні          |          |             |            |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                    2. Санітарно-токсикологічні показники                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                          а) неорганічні компоненти                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Кобальт**        |мг/куб.дм |   <= 0,1    |не          | <= 0,1   |п. 45     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 4 |Нікель           |мг/куб.дм |  <= 0,02    |не          | <= 0,02  |п. 45     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 5 |Селен**          |мг/куб.дм |  <= 0,01    |не          | <= 0,01  |п. 21     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 6 |Хром загальний   |мг/куб.дм |   <= 0,05   |не          | <= 0,05  |п. 45     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            б) органічні компоненти                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Бенз(а)пірен*    |мкг/куб.дм|  <= 0,005   |не          | < 0,002  |п. 46     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 8 |Дибромхлорметан**|мкг/куб.дм|   <= 10     |не          |  <= 1    |пп. 42, 50|
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
|   |         1, 2    |мг/куб.дм |             |            |          |          |
| 9 |Пестициди        |          | <= 0,0001   |не          |<= 0,0001 |п. 63     |
|   |                 |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
|   |         1, 3    |мг/куб.дм |             |            |          |          |
|10 |Пестициди        |          | <= 0,0005   |не          |<= 0,0005 |п. 63     |
|   |(сума)           |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
|   |                4|мкг/куб.дм|             |            |      2   |          |
|11 |Тригалогенметани |          |   <= 100    |не          | <= 10    |пп. 42, 50|
|   |(сума)           |          |             |визначається|          |          |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
|12 |Хлороформ**      |мкг/куб.дм|    <= 60    |     -      |     -    |пп. 42, 50|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                          в) інтегральний показник                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Перманганатна    |мг/куб.дм |   <= 5,0    |     -      |     -    |п. 24     |
|   |окиснюваність    |          |             |            |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------- 

--------------
     1 Пестициди   включають   органічні   інсектициди,  органічні 
гербіциди,  органічні фунгіциди,  органічні нематоциди,  органічні
акарициди,  органічні альгіциди,  органічні родентициди, органічні
слімициди,  споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх
метаболіти,  продукти реакції та розпаду.  Перелік пестицидів,  що
визначаються у питній воді,  встановлюється в кожному  конкретному
випадку  та  повинен  включати  тільки  ті  пестициди,  що  можуть
знаходитись в джерелі питного водопостачання.
     2 Норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в 
джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та
гептахлорепоксиду  їх  вміст  у  питній  воді повинен становити не
більше ніж 0,03 мкг/куб.дм для кожної з цих речовин.
     3 Сума  пестицидів  визначається як сума концентрацій кожного 
окремого пестициду.
     4 Сума  тригалогенметанів  визначається  як сума концентрацій 
хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану.
     * Речовини I класу небезпеки.
     ** Речовини II класу небезпеки. 

     Примітка. Тригалогенметани та дибромхлорметан визначаються  у 
водопровідній  питній  воді  з  поверхневих вододжерел,  а також у
питній воді фасованій,  з пунктів розливу та бюветів - у разі якщо
вода  хлорується  в  процесі  водопідготовки  або використовується
хлорована вихідна вода.

                                                         Таблиця 3 

                   САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
                безпечності та якості питної води

------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування   |  Одиниці |      Нормативи для питної води      | Методики |
|з/п|    показників    |  виміру  |-------------------------------------|визначення|
|   |                  |          |водопровідної|з колодязів |фасованої,|згідно з  |
|   |                  |          |             |та каптажів |з пунктів |додатком 5|
|   |                  |          |             |   джерел   |розливу та|          |
|   |                  |          |             |            |  бюветів |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 1 |        2         |   3      |      4      |      5     |    6     |    7     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          1. Фізико-хімічні показники                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                              органічні компоненти                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Феноли леткі      |мг/куб.дм |  <= 0,001   |не          | < 0,0005 |п. 61     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 2 |Хлорфеноли        |мг/куб.дм | <= 0,0003   |не          |<= 0,0003 |п. 34     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     2. Санітарно-токсикологічні показники                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                           а) неорганічні компоненти                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Берилій*          |мг/куб.дм | <= 0,0002   |не          |<= 0,0002 |п. 16     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 4 |Бор**             |мг/куб.дм |   <= 0,5    |не          | <= 0,5   |п. 62     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 5 |Стронцій**        |мг/куб.дм |   <= 7,0    |не          | <= 7,0   |п. 25     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 6 |Сурма**           |мг/куб.дм |  <= 0,005   |не          | <= 0,005 |п. 45     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 7 |Ціаніди**         |мг/куб.дм |  <= 0,050   |не          | <= 0,050 |п. 35     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            б) органічні компоненти                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |Бензол**          |мг/куб.дм |  <= 0,001   |не          |<= 0,001  |п. 65     |
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 9 |1,2 - дихлоретан**|мкг/куб.дм|    <= 3     |не          | <= 0,3   |пп. 42, 50|
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
|10 |Тетрахлорвуглець**|мкг/куб.дм|    <= 2     |не          | <= 0,2   |пп. 42, 50|
|   |                  |          |             |визначається|          |          |
|---+------------------+----------+-------------+------------+----------|          |
|11 |Трихлоретилен** та|мкг/куб.дм|   <= 10     |не          |   <= 1   |          |
|   |тетрахлоретилен** |          |             |визначається|          |          |
|   |(сума)            |          |             |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            в) інтегральний показник                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Загальний         |мг/куб.дм | <= 8,0***   |не          | <= 3,0   |п. 32     |
|   |органічний вуглець|          |             |визначається|          |          |
------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------
     * Речовини I класу небезпеки.
     ** Речовини II класу небезпеки.
     *** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з 
об'ємом виробництва питної води менше 10000 куб.м на добу.

     Примітки:
     1.   1,2-дихлоретан,   тетрахлорвуглець,   трихлоретилен   та 
тетрахлоретилен  (сума) визначаються у водопровідній питній воді з
поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів
розливу  та  бюветів  -  у  разі  якщо  вода  хлорується в процесі
водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.
     2. Загальний  органічний  вуглець  може  визначатись  замість 
перманганатної окиснюваності.

{  Додаток  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
 
                    Додаток 4 
                                      до Державних санітарних норм
                                      та правил "Гігієнічні вимоги
                                      до води питної, призначеної
                                      для споживання людиною"
                                      (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
 

                            ПОКАЗНИКИ 
             фізіологічної повноцінності мінерального
                        складу питної води
 

------------------------------------------------------------------
| N  |  Найменування   |Одиниці виміру|Нормативи|    Методики    |
|з/п |    показників   |              |         |   визначення   |
|    |                 |              |         |    згідно з    |
|    |                 |              |         |   додатком 5   |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  1 |Загальна         |ммоль/куб.дм  |1,5 - 7,0|п. 4            |
|    |жорсткість       |              |         |                |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  2 |Загальна лужність|ммоль/куб.дм  |0,5 - 6,5|п. 41           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  3 |Йод              |  мкг/куб.дм  | 20 - 30 |п. 43           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  4 |Калій            |  мг/куб.дм   |  2 - 20 |п. 26           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  5 |Кальцій          |  мг/куб.дм   | 25 - 75 |п. 45           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  6 |Магній           |  мг/куб.дм   | 10 - 50 |п. 45           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  7 |Натрій           |  мг/куб.дм   |  2 - 20 |п. 45           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  8 |Сухий залишок    |  мг/куб.дм   |200 - 500|п. 12           |
|----+-----------------+--------------+---------+----------------|
|  9 |Фториди          |  мг/куб.дм   |0,7 - 1,2|п. 8            |
------------------------------------------------------------------